WEBSHOP             ANTAL VAROR: 0 st           TOTALSUMMA:                                                                   0 kr    Kundvagn Logga in
Expandera | Minimera


   Kvalitet & miljö
Kvalitetpolicy
Helgsten´s i Uppsala AB:s namn ska vara förknippat - både vad gäller personal, produkter och kundservice - med kvalitet.

Arbetet skall bedrivas på ett sådant sätt att vi framstår som det naturliga valet och den mest attraktiva samarbetspartnern. Det vi gör skall ta utgångspunkt från kunden och konsumenten, i vårt agerande, sätt att tänka, sätt att marknadsföra oss och vårt bemötande. 

Ledstjärnan för vårt arbete skall vara enkelhet i allt vi gör, tillgänglighet och säkerhet för våra kunder.

Miljöpolicy
Vårt miljöarbete ska vara en integrerad del i all vår verksamhet och vi ska givetvis följa lagar, förordningar och föreskrifter.

Vi ska genom en fortlöpande dialog med våra kunder och samarbetsparters visa att vårt miljöarbete är aktivt och levande, vi ska upplevas ha en ledande position i vår bransch.

Miljöarbetet ska vara alla medarbetares och leverantörers ansvar. Därför ska vi återkommande informera och utbilda våra medarbetare för att därmed skapa och bibehålla ett högt medvetande och kunnande inom miljöområdet.

 


helgsten.se
svets och smide.se